Trục tiếp Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Thao

Cha Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT được Chúa gọi về lúc 5:05 ngày 05.06.2021 tại tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cha Giuse Trần Ngọc Thao


Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Thao vào lúc 6h00, Thứ Hai ngày 7-6-2021 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpTrực tiếp Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Thao
Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Thao