Trực tiếp Thánh lễ an táng Cha Giuse Hoàng Văn BínhTrực tiếp Thánh lễ an táng Cha Giuse Hoàng Văn Bính
Thánh lễ an táng Cha Giuse Hoàng Văn Bính

THÁNH LỄ AN TÁNG LM. GIUSE HOÀNG VĂN BÍNH, DCCT VÀO LÚC 08 GIỜ, THỨ BẢY, 05.06.2021, TẠI NHÀ THỜ CHÂU Ổ, QUẢNG NGÃI THÁNH LỄ DO ĐỨC CHA MATTHÊU NGUYỄN VĂN KHÔI, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN QUY NHƠN CHỦ SỰ

<