Cha Gioan Nguyễn Huy Tụng là linh mục giáo phận Hưng Hoá. Cha đã hoàn thành sứ vụ mục tử và được Chúa gọi về tại quê nhà Bến Thôn vào lúc 19h20, ngày 16.03.2020. Hưởng thọ 67 tuổi, sau 18 năm phục vụ dân Chúa trong thiên chức linh mục.

Thánh lễ an táng cha Giuse Nguyễn Huy Tụng vào lúc 14h, ngày thứ Tư 18/3/2020 tại nhà thờ giáo xứ Bến Thôn, Thạch Thất, Hà Nội

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Ngài.Thánh lễ an táng Cha Gioan Nguyễn Huy Tụng

Thánh lễ an táng Cha Gioan Nguyễn Huy TụngThánh lễ an táng Cha Gioan Nguyễn Huy Tụng

<