Trực tiếp Thánh lễ an Táng Cha Antôn Nguyễn Văn Trung

Thánh lễ an Táng Cha Antôn Nguyễn Văn TrungCHA ANTÔN NGUYỄN VĂN TRUNG, C.Ss.R. Sinh ngày 17 tháng 06 năm 1926, tại Bình Đức, Long An. Khấn Lần đầu: 15.08.1951, Lãnh sứ vụ Linh mục: 07.09.1958 Cha đã an nghỉ trong Chúa lúc 6h37, Chúa Nhật ngày 01.12.2019. Thánh lễ an Táng Cha Antôn Nguyễn Văn Trung được cử hành lúc 6h00 ngày 4/12/2019 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

<