Lịch Công Giáo Năm 2021

Thánh lễ An táng linh mục Anrê Vũ Bình Định Vào lúc 8g30 ngày 23 tháng 09 năm 2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Bình Phước – Hạt Sài Gòn – Chợ Quán – Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Thánh lễ An táng Cha Anrê Vũ Bình Định