Trực tiếp Suy niệm 14 Đàng Thánh Giá Chúa – Thứ Sáu Tuần Thánh

Trực tiếp Suy niệm 14 Đàng Thánh Giá Chúa chiều thứ Sáu Tuần Thánh 2020 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội vào lúc 17h, ngày 10-4-2020Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

<