Trực tiếp Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin của Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang

Trực tiếp Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin của Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang

Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức tân Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang cử hành lúc 17h00 ngày 13/12/2021 tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.

Tiểu sử Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

<