Nghi thức nhận Giáo phận Phan Thiết và Thánh lễ tạ Ơn của Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng Vào lúc 09giờ ngày 12.12.2019 tại Nhà thờ Chính tòa Phan ThiếtThánh lễ tạ Ơn của Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

<