Trực tiếp nghi thức làm phép TTMV – Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy giáo phận Hải Phòng

Thứ Sáu, ngày 04.10.2019

+ 08g00 : Đón tiếp
+ 09g00 : Nghi thức Làm phép TTMV Giáo phận
+ 09g30 : Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Quan thầy Giáo phận

Đôi nét về Trung tâm mục vụ Giáo phận Hải Phòng

<