Trực tiếp: Nghi thức đón tiếp ĐTC tại sân bay Tokyo – Nhật Bản

THỨ BẢY 23 THÁNG 11 NĂM 2019

BANGKOK-TOKYO

09:15 Nghi thức tạm biệt tại Terminal 2, sân bay quân sự của Bangkok

09:30 Khởi hành đến Tokyo

17:40 Đến sân bay Tokyo-Haneda

Nghi thức đón tiếp tại sân bay Tokyo-Haneda

18:30 Gặp các Giám mục tại Tòa Sứ Thần

Diễn văn của Đức Thánh Cha

<