Trực tiếp: Ngắm Rằng – Ngắm về 5 dấu đanh của Chúa Giêsu, Thứ Sáu Tuần Thánh

Trực tiếp: Ngắm Rằng – Ngắm về 5 dấu đanh của Chúa Giêsu, 9h30 Thứ Sáu Tuần Thánh

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

Trực tiếp ngắm 15 sự thương khó vào lúc 10 sáng Thứ Hai Tuần Thánh ngày 6-4-2020. Xem thêm Video trực tuyến tại đây

<