Trực Tiếp Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

Trực Tiếp Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu vào lúc 19h00, ngày 15-4-2022

<