Thánh Lễ trực tiếp – 20g00 CANH THỨC PHỤC SINH; 20g30 THÁNH LỄ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự vào lúc 20g00 thứ Bảy, ngày 11 tháng 04 năm 2020Trực tiếp lễ vọng canh thức phục sinh tại TGP Sài Gòn

<