Trực tiếp Lễ Truyền Tin 2020

Video1: Trực tuyến LỄ TRUYỀN TIN 2020 – Chủ tế: Lm. Giuse Cao Gia An, SJ vào lúc 22h thứ Tư, ngày 25/3/2020. Xin mời quý cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện và Chia Sẻ cho nhiều người cùng theo dõi.

Video2: Thánh Lễ trực tuyến – LỄ TRUYỀN TIN cử hành lúc 5g30 sáng  thứ Tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020  tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

 

<