Lịch Công Giáo Năm 2021

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Thanh Hóa Vào lúc 08h00, thứ Ba, ngày 10.09.2019 do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ sự