Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Thanh Hóa Vào lúc 08h00, thứ Ba, ngày 10.09.2019 do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ sự

<