Thánh Lễ truyền chức linh mục Hải Phòng 25/11/2019

Thánh lễ Truyền chức Linh mục Giáo phận Hải Phòng 2019

Tòa Giám mục vui mừng thông báo: Sau khi tham khảo ý kiến của Ban tư vấn Giáo phận dịp Tĩnh tâm thường niên ngày 11 tháng 10 năm 2019, Đức Tổng Giám mục – Giám quản Tông tòa Giáo phận quyết định sẽ truyền chức Linh mục cho 7 Thày Phó tế vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2019. Các Thày này đã được truyền chức Phó tế ngày 5 tháng 6 năm 2019 tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. Sau đây là danh sách các Thày:

1. Thày Giuse Nguyễn Thành Công
Sinh ngày 15 tháng 9 năm 1986, tại giáo xứ Nam Pháp
Địa chỉ: 67 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

2. Thày Phêrô Hoàng Văn Độ
Sinh ngày 29 tháng 8 năm 1986, tại giáo xứ Xuân Quang
Địa chỉ: Xuân Quang – Bạch Đằng – Tiên Lãng – Hải Phòng

3. Thày Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải
Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1982, tại giáo xứ Liễu Dinh
Địa chỉ: Liễu Dinh – Trường Thọ – An Lão – Hải Phòng

4. Thày Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang
Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1987, tại giáo xứ Liễu Dinh
Địa chỉ: Liễu Dinh – Trường Thọ – An Lão – Hải Phòng

5. Thày Gioan Baotixita Phạm Văn Thu
Sinh ngày 22 tháng 02 năm 1985, tại giáo xứ Tiên Đôi
Địa chỉ: Xóm Giáo Tiên Đôi Ngoại – Đoàn Lập – Tiên Lãng – Hải Phòng

6. Thày Antôn Vũ Văn Trọng
Sinh ngày 02 tháng 3 năm 1983, tại giáo xứ An Toàn
Địa chỉ: An Toàn – Hòa Nghĩa – Dương Kinh – Hải Phòng

7. Thày Gioakim Vũ Văn Tuyền
Sinh ngày 01 tháng 7 năm 1982, tại giáo xứ Thiết Tranh
Địa chỉ: Thiết Tranh – Vĩnh An – Vĩnh Bảo – Hải Phòng

<