Trực tiếp lễ truyền chức Linh mục Giáo phận Hưng Hóa ngày 18-8-2020

Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa sẽ truyền chức Linh mục cho các thầy Phó tế đã được rao tên dưới đây vào hồi 8 giờ ngày thứ ba 18 tháng 8 năm 2020, tại Đền Thánh Lòng Thương Xót giáo xứ Hòa Bình.
1. Thầy Phêrô Trần Mạnh Cường.
2. Thầy Giuse Nguyễn Quang Linh.
3. Thầy Giuse Đỗ Văn Nguyên.
4. Thây Phaolô Lưu Hữu Tình.
5. Thây Phêrô Nguyễn Duy Trường.
6. Thây Giuse Dư Văn Từ.
7. Thấy Fx. Paola Huỳnh Hoàng Nam, OSB. (Tu sĩ Đan Viện Biển Đức Thiên Hòa)

Trực tiếp thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Hưng Hóa ngày 18-8-2020

<