Thánh Lễ trực tuyến 17-2-2021: THỨ TƯ LỄ TRO Thánh lễ trực tuyến do Lm. Giuse Bùi Công Trác chủ sự vào lúc 5:30 thứ Tư ngày 17-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.Trực tiếp Lễ Tro 2021

<