Trực tuyến: Caritas TGP Sài Gòn – Lễ hội Giáng Sinh “Đến để yêu thương 2019”
👉Vào lúc 16g00 ngày 21.12.2019 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn
(6 bis Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q,1, Tp. HCM)Lễ Hội Giáng Sinh 2019

🎈Đây là hoạt động tạo ra để chia sẻ niềm vui Chúa Giáng Sinh đến những bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trong Tổng Giáo phận Sài Gòn.

<