Trực tiếp lễ đêm Giáng Sinh 2020

Trực tiếp lễ đêm Giáng Sinh 2020 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm ngày 24-12-2020

Lời Chúa: Lc 1, 67-79
Khi ấy, ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:

“Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel

đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ðavít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

mà phán hứa tự ngàn xưa:

sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Ápraham

rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

và cho ta chẳng còn sợ hãi,

để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao:

con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta.

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

và trong bóng tối tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”Hang đá Giáng Sinh đẹp lung linh, Mẫu trang trí hang đá Noel

<