Trực tiếp lễ Chúa Nhật ngày 6-6-2021

Trực tiếp lễ Chúa Nhật ngày 6-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, năm B. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trực tiếp Thánh Lễ, Thánh lễ trực tuyến hôm nay vào các khung giờ 5h00, 5h30, 7h00, 8h00, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30, 19h30, 20h00