Trực tiếp lễ Chúa Nhật ngày 15-11-2020

Trực tiếp lễ Chúa Nhật ngày 15-11-2020. Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật XXXIII TN A. LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM vào lúc 8g00, 20h00 15/11/2020

 

<