Trực tiếp Khăn Liệm Chúa Giêsu

Tấm khăn liệm (the Turin Shroud), ghi dấu một người bị đóng đinh và đã được tôn sùng qua nhiều thế kỷ như là tấm khăn liệm xác của Chúa Kitô, sẽ được phát sóng trực tuyến livestream vào lúc 5 giờ chiều ngày 11 tháng 4 (8am Cali, 11am Eastern Time, 10 giờ tối VN).

Truyền hình trực tiếp buổi Cầu nguyện trước Khăn Liệm Chúa Giêsu

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi cầu nguyện trước Khăn Liệm Chúa Giêsu ở Torino với thuyết minh Tiếng Việt

Tấm khăn liệm thành Torino sẽ được livestream Thứ Bảy Tuần Thánh này để cầu cho đại dịch chấm dứt.

<