Trực tiếp: Khai mạc đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2020

Thánh Lễ trực tuyến – KHAI MẠC ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 2020 – NĂM THÁNH KỶ NIỆM 135 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI TRÀ KIỆU vào lúc 17h00 ngày 29-5-2020

<