Lịch Công giáo năm 2020

KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO HẠT CẨM XUYÊN – LẦN THỨ IV
Chủ Đề: “Xin cho chúng nên một” (Ga 17, 20 – 26)