Trực tiếp: HUẤN TỪ CỦA ĐTGM GIUSE NGUYỄN NĂNG | Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần 54

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn trong Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần 54. Vào lúc 08g30 Thứ Bảy, ngày 23 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn – Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

<