Trực tiếp canh thức Phục Sinh tại Giáo phận Thái Bình (19h30, 11-4-2020)

Trực tiếp canh thức Phục Sinh tại Giáo phận Thái Bình (19h30, 11-4-2020), Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-4-2020. (Cập nhật tất cả Thánh Lễ của các Giáo Phận Tại Đây)

Giáo phận Thái Bình canh thức Phục Sinh

<