Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa

Lm Giuse Trần Đình Long

Trực tiếp giáo điểm tin mừng ngày 17/8/2019

17g00 tại GĐTM: Thánh lễ cuối của Lm Giuse Trần Đình Long


Loading...