Trực tiếp GĐTM ngày 17/8/2019 – Chia tay cha Giuse Trần Đình Long

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa

Lm Giuse Trần Đình Long

Trực tiếp giáo điểm tin mừng ngày 17/8/2019

Lịch Công Giáo Năm 2021

17g00 tại GĐTM: Thánh lễ cuối của Lm Giuse Trần Đình Long