Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly 2020

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly 2020 – Thứ Năm Tuần Thánh vào lúc 23 giờ Việt Nam, ngày 9-4-2020

Trực tuyến Thánh Lễ

<