Hoan ca mừng kỷ niệm 350 năm ngày sinh nhật của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Chương trình được truyền trực tiếp tại cộng đoàn huấn luyện Kiện Khê.Kỷ niệm 350 năm Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

<