Trực tiếp ĐHGT GIÁO TỈNH HÀ NỘI năm 2019

Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh miền Bắc lần thứ XVII sẽ được tổ chức tại Tiểu Vương cung thánh đường Phú Nhai – Giáo phận Bùi Chu. Đại hội sẽ quy tụ các bạn trẻ đến từ 11 giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 19-20/11/2019.

Phần 1 – ĐÓN TIẾP CÁC GIÁO PHẬN 12h30

<