Trực tuyến: Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao – ĐÊM TÔN VINH MẸ 2019

Chương trình:
✅Rước kiệu
✅Lần hạt Mân Côi
✅Diễn nguyện
✅Chầu Thánh Thể
Vào lúc 19giờ ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao.

Trực tiếp Đêm Tôn Vinh Mẹ - Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao 2019

<