Đêm nhạc tháng 11 “NHỚ ƠN NGUỒN CỘI” 07.11.2018 Chương trình tôn vinh các Thánh tử đạo Việt Nam và kính nhớ Tổ Tiên.

<