Đêm nhạc diễn nguyện Giáng Sinh của Lumen với chủ đề MESSAGE OF PEACE lúc 7:30PM, Chúa nhật, 20/12/2020 tại Dòng Đức Bà Nữ Kinh Sĩ Thánh Âu Tinh – Tu viện Regina Mundi – Số 228, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, Quận 3, Sài Gon.Đêm nhạc Giáng Sinh

<