Trực tiếp Đêm hoan ca mừng Đại lễ kính thánh Phêrô và Phaolô

Đài Phát Thanh Vatican

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=cUcV8Ht3VtQ]

https://www.giaoxudonga.com/