Trực tiếp Đêm Giáng Sinh 2020 tại Hà Nội

Trực tiếp Đêm Hoan Ca và Diễn Nguyện Giáng Sinh 2020 tại Hà Nội vào lúc 20h, ngày 24-12-2020 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trực tiếp Đêm Giáng Sinh 2020 tại Hà Nội