Trực tiếp: Đêm Diễn Nguyện Mừng 130 Năm Thành Lập Giáo Họ Thượng Thôn

<