Trực Tiếp : Đêm Diễn Nguyện - ĐHGT Giáo Tình Hà Nội Lần Thứ XVI - Năm 2018 . Giáo Phận Hải Phòng
CHƯƠNG TRÌNH

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần XVI
từ ngày 14-15/11/2018
tại Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Hải Phòng
(Nhà Cánh Diều)
Đc: Km 10 – Đường Phạm Văn Đồng – Hải Phòng

* * * * *

NGÀY 14-11-2018

12g30 : Tiếp đón. Thủ tục đăng ký tại bàn lễ tân.
14g00 : NGHI THỨC KHAI MẠC.
15g15: GIÁO LÝ.
18g30 : Ăn tối
19g30 : DIỄN NGUYỆN.
21g00 : CHẦU THÁNH THỂ VÀ SÁM HỐI.

NGÀY 15-11-2018

05g00 : Báo thức.
05g30 : Kinh dâng ngày – bản tin.
06g00 : Điểm tâm.
07g00: Giao lưu.
07g30 : GIÁO LÝ
08g30 : Chuẩn bị Thánh lễ
08g45 : THÁNH LỄ TẠ ƠN BẾ MẠC.
TRAO THÁNH GIÁ VÀ CỜ LUÂN LƯU CHO GIÁO PHẬN BÙI CHU.

<