Trực tiếp: Đêm diễn nguyện Đại Hội Huynh – Dự Trưởng Giáo Phận Vinh – Hà Tĩnh 2019Đêm diễn nguyện Đại Hội Huynh - Dự Trưởng Giáo Phận Vinh - Hà Tĩnh 2019

<