Thánh lễ trọng mừng kính Thánh Giuse, Bạn Trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, Quan Thày Hội thánh, Giáo hội tại Việt Nam, Giáo tỉnh Hà Nội và Tổng Giáo phận Hà Nội, cũng là Quan thày Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Thánh lễ vào lúc 10h00 ngày 19/3/2020Lễ Thánh Giuse 19/3

Đại Lễ Thánh Giuse ngày 19-3-2020

<