Trực tiếp Thánh lễ lúc 18 giờ – ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2020 TẠI HÀ NỘI

Lịch Công Giáo Năm 2021

Trực tiếp Đại Lễ Phục Sinh 2020. Truyền hình trực tuyến sự kiện Công giáo Việt Nam, trực tiếp Thánh Lễ mùa Phục Sinh – đại dịch Virus Corona Vũ Hán không thể đến nhà thờ, trực tiếp Thánh Lễ ngày 12-4-2020.