Trực tiếp: Đại lễ lòng thương xót Chúa 2021

Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa – Chúa Nhật II Phục Sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên Chủ sự tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội lúc 18h00 ngày 11/04/2021Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa

<