Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế vào lúc 16h00, ngày 19-4-2020 tại VaticanTrực tiếp Thánh lễ hằng ngày

Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020

<