Trực tiếp Đại Hội Thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội 20-12-2019

Đại Hội Thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội 20-12-2019 tại Tiểu Vương cung Thánh Đường Sở Kiện

xem thêm: TRỰC TIẾP ĐÊM NHẠC GIÁNG SINH TẠI TGPSG LÚC 19H00, NGÀY 20/12/2019

<