Tòa tháp cuối cùng của nhà thờ Bùi Chu sụp đổ

Tòa tháp cuối cùng của nhà thờ Bùi Chu được đánh đổ. Sau 135 năm đứng vững và tự hào, tòa tháp phía bắc đã sụp đổ lúc 9:30 sáng ngày 1 tháng 8 năm 2020.

Tòa tháp cuối cùng của nhà thờ Bùi Chu được đánh đổ

<