Thi hài cha Phêrô Hoàng Kym về tới Chủng viện Qui Nhơn

Thi hài cha Phêrô Hoàng Kym về tới Chủng viện Qui Nhơn lúc 19g28. Đức cha, quý linh mục tu sĩ, giáo dân đón tiếp thi hài Cha Phêrô và đưa vào tiền sảnh của Chủng viện.

Thi hài cha Phêrô Hoàng Kym về tới Chủng viện Qui Nhơn

Sau khi tắm xác và thay phẩm phục, thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho cha phêrô được cử hành lúc 20g00 do Đức Giám mục Giáo phận – Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi chủ tế.Thi hài cha Phêrô Hoàng Kym về tới Chủng viện Qui Nhơn

Linh mục PHÊRÔ HOÀNG KYM nguyên tổng Đại Diện giáo phận Qui Nhơn
Qua đời lúc 10g15 ngày 12.05.2020 tại Sài Gòn

Sinh ngày : 15 tháng 09 năm 1934
Tại : Xuân Phương, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định (giáo họ Gò Dài, giáo xứ Gò Thị)
1947 – 1957 : Học Tiểu Chủng viện: Làng Sông, Nha Trang và Bùi Chu (Sài Gòn)
1957 – 1959 : Thực tập mục vụ tại giáo xứ Ái Nghĩa (Quảng Nam) và Mằng Lăng
1959 – 1965 : Học Đại Chủng Viện Xuân Bích: Sài Gòn, Huế, Vĩnh Long
29.04.1965 : Thụ phong linh mục
1965 – 1975 : Giáo sư Chủng viện Qui Nhơn
1975 – 1997 : Cha sở giáo xứ Tân Dinh và giáo xứ Công Chánh
1997 – 2016 : Cha sở giáo xứ Qui Đức
2005 – 2016 : Tổng Đại Diện Giáo phận Qui Nhơn
2016 – 2020 : Hưu dưỡng tại Chủng viện Làng Sông

<