Thánh lễ Chúa Nhật lễ lá 2020 tại Vatican

Thánh lễ Chúa Nhật lễ lá 2020 tại Vatican được Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 16h00 (giờ VN) ngày 5-4-2020

Trực tuyến Thánh Lễ

Thánh lễ Chúa Nhật lễ lá 2020

<