Thánh lễ Chúa Nhật lễ lá 2020 tại Vatican

Lịch Công Giáo Năm 2021

Thánh lễ Chúa Nhật lễ lá 2020 tại Vatican được Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 16h00 (giờ VN) ngày 5-4-2020

Trực tuyến Thánh Lễ

Thánh lễ Chúa Nhật lễ lá 2020