Trực tiếp Thánh lễ thứ Ba Tuần Thánh lúc 17h15, 7-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Ba trong Tuần Thánh, Năm A, lúc 17g15, ngày 07/4/2020, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.

<