Trực tiếp Thánh lễ Thứ Ba ngày 31/3/2020


Thánh Lễ trực tuyến – THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY cử hành lúc 5g30 sáng thứ Ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Thánh lễ Online

<