Trực tiếp Thánh Lễ ngày 1-4-2020


Thánh Lễ trực tuyến – THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY cử hành lúc 5g30 sáng thứ Tư, ngày 01 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

<